Bikajó Rodeó - Bérelhető rodeó bika

Felelősség

A Megrendelő kijelenti, hogy a teljesítés helyszíne érvényes üzembe helyezési engedéllyel rendelkezik, valamint a munkavédelmi és balesetvédelmi követelményeknek a hatályos jogszabályok szerint megfelel.A Megrendelő biztosít a helyszínen, a kihelyezendő játéknak megfelelően egy, vagy több áramvételi lehetőséget (min. 16 amper) 50 méteren belül. Ha az elektromos aljzat az előbb említett távolságon kívül esik, megfelelő csatlakoztatást építtet ki, és legalább a rendezvény kezdetéig szakképzett villanyszerelőt biztosít. A Megrendelő lehetővé teszi a rendezvény előtt és után a helyszín tehergépjárművel történő megközelítését, valamint megfelelő parkolóhelyet jelöl ki a rendezvény ideje alatt.

A Szolgáltató kijelenti, hogy játékai a hatályos jogszabályok szerinti érintésvédelmi és munkavédelmi előírásoknak megfelelnek, valamint érvényes ÉMI-TÜV vizsgával rendelkeznek. A nem rendeltetésszerű használatból eredő esetleges balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A rodeó bikát mindenki saját felelősségére használja. Az a Szerződő fél, aki a teljesítés elháríthatatlan akadályáról tudomást szerez, köteles erről a másik felet haladéktalanul értesíteni.

Egyéb rendelkezések:

A szolgáltatás átlagos (üzemeltetési) ideje: 8 óra / nap. Abban az esetben, ha a rendezvény tovább tartana, minden megkezdett óra után felárat számolunk fel. A megrendelés időjárástól független. A berendezést méreténél és súlyánál fogva, lift hiányában maximum 2, azaz kettő lépcsőfok magasságig van lehetőségünk mozgatni ill. emelni. 

A megrendelt szolgáltatás a teljesítés előtt 7 nappal következmények nélkül lemondható. 7 napon belül a megrendelt szolgáltatás bérleti díjának 50%-át, helyszínen történő lemondás esetén 100%-át köteles kifizetni a Megrendelő.

A szerződéssel kapcsolatos bármely információ titokban tartása harmadik féllel szemben kötelező. 

Jelen szerződést, a felek átolvasták és megértették, mint akaratukkal megegyezőt, aláírták. A (papíralapú) megrendelés, a szerződő felek aláírásával és bélyegzésével szerződésként lép életbe.

A megrendelőlap hiányos kitöltéséből eredő félreértésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal! A megrendelés elküldésével a fentieket tudomásul veszem és elfogadom.

Bikajó Rodeó - Bérelhető rodeó bika
Kezdőlap - bérelhető rodeó bika Bérelhető bikák - bérelhető rodeó bika Szerződési feltételek - bérelhető rodeó bika Elérhetőségek - bérelhető rodeó bika